< Návrat na blog 

Ing. JAN PAVELKA

Obchodní manažer NOVACLOUD, freelance online marketér
Adresa

Nerudova 20

Přerov, Česká republika

E-mail

jan.pavelka@novacloud.cz

mail@janpavelka.com

Mobil

+420 737 864 063

Dovolte, abych se Vám představil.

Moje aktivity jsou docela pestré, můžeme si o nich popovídat. V současné době to může být například o společnosti NOVACLOUD, kde se zabýváme chytrou aplikací cloud computingu do firem. Také můžeme prohodit pár slov o trendech a možnostech online propagace Vašeho byznysu nebo Vaší osoby. Chcete-li navázat neformální kontakt, určitě najdeme společnou řeč o horských kolech, badmintonu, letectví nebo třeba o hračkách Apple.

Zkušenosti

Moje dosavadní profesní zkušenosti

Výčet projektů a činností, na kterých jsem se podílel a které mě něčím obohatily.

Obchodní manažer

Únor 2013 - dosud

Kontakt se zákazníky
Vyhledávání obchodních případů
Koordinace zakázek
Propagace společnosti

Marketing trainee

Únor 2012 - Březen 2012

Příprava elektronických propagačních materiálů
Administrace webových stránek
Příprava prodejních výstav
Příprava článků pro novináře

Facebook community manager

Prosinec 2012 - dosud

Správa Facebook profilu
Tvorba osobního brandingu
Komunikace s fanoušky
Tvorba komunikační strategie

PR manažer

Září 2010 - Březen 2011

Koordinace promo činností
Zajištění kampaně
Kontakt s médii
Kontakt se studenty

PR manažer (pobočka Zlín)

Duben 2009 - Březen 2010

Propagace pobočky Zlín
Komunikace se stakeholdery
Tvorba promo materiálů
Koordinace promo akcí

Freelancer

Prosinec 2010 - dosud

Nezávislá činnost v oblasti marketingu
Tvorba webových projektů
Návrhy komunikační strategie
Konzultace

Vzdělání

Absolvované školy

Ačkoliv je v mém oboru důležité neustále se vzdělávat a čerpat nové poznatky a informace, dovolte mi výčet mého vzdělání.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME

2010-2012, magisterský stupeň, titul Ing.

Navazující studium v oboru Marketing a management na Fakultě managementu a ekonomiky. Studium bylo zaměřeno na teoretické prohloubení znalostí v oblasti metod manažerského plánování a rozhodování a na osvojení si základních marketingových postupů a principů. V diplomové práci jsem navrhoval možnosti marketingové komunikace společnosti Aircraft Industries ve vztahu ke Kunovicím a jeho obyvatelům.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME

2007-2010, bakalářský stupeň, titul Bc.

Studium bakalářského programu Ekonomika a management na Fakultě managementu a ekonomiky zahrnovalo široký teoretický rozhled pro budoucí pracovníky s ekonomickým zaměřením. Semináře obnášely témata účetnictví, financí, statistiky, průmyslového inženýrství a samozřejmě také marketingu a managementu. Bakalářskou prací jsem zkoumal možnosti internetové reklamy sportovního centra.

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově

1999-2007, všeobecné gymnázium, maturitní zkouška

Z mého pohledu krásným životním obdobím bylo studium na osmiletém všeobecném gymnáziu. Získal jsem zde obsáhlé znalosti z humanitních, přírodních i společenských věd. Díky gymnáziu jsem nabyl z mého pohledu velice důležitého všeobecného rozhledu, který se na vysoké škole rozvíjel již ve specializovaných oborech. Studium jsem zakončil klasickou maturitní zkouškou.

Jazykové znalosti

Angličtina, francouzština

Angličtina

Upper-intermediate (B2)

Francouzština

Familier (A2)

Dovednosti & záliby

Přehled technických znalostí a dovedností

Považuji se za pokročilého uživatele výpočetní techniky. Specializuji se na práci s produkty Apple a zároveň ovládám platformu Windows a Android. Baví mě hledat a používat nejrůznější webové aplikace.

Tvorba webu

Pracuji na platformě WordPress, ovládám základy HTML, CSS a framework Bootstrap.

Počítačová grafika

Mám uživatelskou znalost programu PhotoShop a Corel Draw.

Apple & iOS

Jsem nadšený uživatel výrobků Apple, pracuji s Mac OS X a iOS, ovládám pokročilé funkce těchto systémů. Znám podrobně proces vývoje a distribuce iOS aplikací. Pracuji se sadou iWork.

Reklama a PR

Mám několikaleté zkušenosti s propagací neziskových projektů i s propagací služeb nebo osob. Sleduji současné trendy v marketingu.

Řidičský průkaz B

Jsem aktivní řidič. Auto používám na denní bázi.

Cestování a letadla

Letadla a cestování jsou mou vášní. Denně sleduji novinky ze světa dopravních letadel.