V současné době je trnem v oku řadě podnikatelů připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb. Tento zákon je vymodlené dítě Minsitra financí a jediného akcionáře firmy Agrofert Andreje Babiše. Zákon je potřeba proto, aby stát zamezil daňovým únikům a zefektivnil výběr daní z příjmu a DPH. Ročně se odhaduje přínos do státní pokladny ve výši 10 mld. Kč (což je v kontextu státního rozpočtu na rok 2015 celkem navýšení příjmů o 1,1%). Prostudoval jsem si celou řadu veřejně dostupných i méně dostupných materiálů a dovolil jsem si sepsat několik poznámek, o kterých se možná diskutuje v médiích méně, než by se mělo. Na celou věc nahlížím z pohledu OSVČ i člověka, který se pohybuje v oblasti IT, do níž elektronická evidence bezpochyby spadá.

Zavedení presumpce viny

Mediální oddělení Ministerstva financí (MF) potřebuje tento zákon prodat svým voličům a podnikatelům. Hlavním argumentem pro zavedení zákona je současný stav, kdy prý celá řada podnikatelů okrádá stát. Úvahy nad tím, zda hospodský, který si pokrátí tržbu o 20%, aby mohl zaměstnat servírku a kuchaře, nechám na Vás. Asi se shodneme na tom, že platit daně je správné. Nedostatky v daňových zákonech však jistě najdeme. Zde je důležité si uvědomit, že MF bude na základě sesbíraných dat odhalovat nepoctivé podnikatele. V praxi to znamená, že pracovník FÚ nebo (v lepším případě) systém evidence tržeb najde odchylku v příjmech podnikatele a pošle na něj kontrolu. Taková odchylka v příjmech vznikne zcela jednoduše tím, že si podnikatel na 14 dní zavře svou provozovnu a odjede si na dovolenou. Podnikateli nezbyde nic jiného, než státu vysvětlovat, že si dovolil 14 dní odpočívat.

Big Brother hadra

MF se již nechalo slyšet, že s nasbíranými daty „chce pracovat“ a současná daňová přiznání jim nestačí. Elektronická evidence tržeb a sběr dat probíhá v reálném čase. Někam na MF bude nepřetržitě téct záplava údajů o uskutečněných nákupech. Taková data bude velice jednoduché interpretovat na základě jednotlivých obchodníků, poboček, krajů, měst. Velmi snadné bude zjistit, jak se ekonomicky daří pekárně na začátku Vaší ulice ve srovnání s pekárnou na konci té stejné ulice. A teď to hlavní – zákon neupravuje kdo, za jakých podmínek a v jakém rozsahu sesbíraná data uvidí. Jelikož je bude MF používat k odhalování nepoctivců a provádění kontrol, domnívám se, že k velice citlivým datům bude mít přístup kdejaký pracovník každého FÚ. Něco jiného je dávat na finančák údaje o tržbách ročně, měsíčně a nebo účtenku po účtence.

evidencetrzeb

Technické zajištění

Samotné vybudování a spuštění systému plánuje Andrej Babiš na 1.1.2016 s tím, že si umí představit odklad o pár týdnů. Já osobně z profesního pohledu vidím termín 1.1.2017 jako šibeniční. Systém elektronické evidence nelze začít budovat dříve, než bude zákon schválen. Poté je potřeba zjistit, co vlastně stát technicky požaduje a vypsat výběrová řízení. Systém elektronické evidence potřebuje vybudovat robustní serverové zázemí a stabilní informační systém. Náklady takového řešení se odhadují na minimálně 250 mil. Kč a už se objevují náznaky, jak obejít nutnost vypisovat veřejnou zakázku – např. serverové zázemí by měla vybudovat Státní tiskárna cenin. Argumenty o bezpečí a ochraně uložených dat jsou liché, jelikož významní poskytovatlé infrastruktury splňují patřičné bezpečnostní požadavky. Ze softwarové strany se jedná o měsíce vývoje, odlaďování a testování. Víme, jak dopadl registr vozidel. Evidence tržeb musí svištět a vydat Vám účtenku do 2 sekund.

Registační pokladny pro všechny!

MF se ohrazuje argumenty, že pro podnikatele bude zavedení elektronické tržby zanedbatelný náklad. Andrej Babiš chce tyto náklady odečítat z daní 🙂 Horší to bude s konektivitou v některých lokalitách. Věřte, i v Česku je stále dost míst, kde zavedení internetu je nemožné nebo zbytečně nákladné. Chápu, že bude možný náhradní režim, kdy se bude účtovat offline, ale už zde vytváříme výjimky (= prostor pro obcházení).

Nedovedu si dost jasně představit, jak bude probíhat propojení pokladny s internetovým systémem MF. Když kouknu do eshopů, tak registrační pokladny začínají na cca 4 tisících Kč, ale pochybuji, že podporují případné online funkce. Zcela zásadní jsou hardwarové požadavky u malých prodejců. Neumím si představit farmáře, jak na trzích poletují s telefonem/tabletem, tiskárnou účtenek a napájecím zdrojem.

Závěrem

Myslím si, že elektronická evidence tržeb v současném podání je příliš velký zásah státu do soukromí podnikatelů. Osobně bych navrhoval evidenci tržeb na bázi delšího časového období (měsíc?) a k tomu spjatý online systém pro snadnější podávání přiznání k dani z příjmu i DPH (hlavně pro živnostníky a malé podnikatele). Ovšem je potřeba myslet také na to, že se zde otevírá nový trh s registračními pokladnami a budou vznikat zajímavá softwarová řešení a aplikace pro počítače, mobily a tablety.

Zajímavé články

Elektronická evidence tržeb na penize.cz

Dá se elektronická evidence vůbec stihnout? – na lupa.cz

10 odpovědí Andreje Babiše