Díky stupidnímu titulku jsem získal Vaši pozornost. A teď jak to tedy je? Jakýsi uvědomělý tatínek přišel na to, že jeho dcera má přijít v rámci výuky do kontaktu s mladými lidmi z ciziny, kteří mají dětem přiblížit svou zemi a zvyky a udělal z toho mediální bublinu. Je totiž nepřípustné, aby se děti ve školách učili islám. Na to se nabalila celá řada dezinformací, lží a polopravd a ty teď plují internetem. Některým lidem to dokonce hnulo žlučí natolik, že si dali tu práci, aby negativně hodnotili organizaci na Facebooku. Co je to ten EDISON a kdo stojí za tím multikulturním spiknutím?

Projekt EDISON

Projekt EDISON, jak se píše na stránkách pořádající organizace AIESEC: spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Co víc si v dnešní zvrácené době přát, než aby děti pochopily, že člověk s jinou barvou pleti nebo „divnýma“ očima není špatný, jen kvůli takovému poznávacímu znamení. V rámci projektu jezdí vysokoškoláci z celého světa do českých škol a tam dětem během výuky přibližují svou zemi, svůj život a zvyklosti. Nutností je samozřejmě komunikace v angličtině, což je další efekt, který projekt žákům a studentům přináší.

Projekt EDISON není reakcí na protiuprchlickou hysterii poslední doby, ale v Česku funguje někdy od roku 2010. Napříč organizací AIESEC pak globálně fungují podobné projekty, takže naopak čeští vysokoškoláci můžou jezdit představovat Českou republiku kamkoliv po světě. Výběr jednotlivých studentů, kteří přijíždí, není založen na barvě pleti nebo vyznání, důležitá je rozmanitost kultur a zemí.

Organizace AIESEC

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která působí ve více než 120 zemích světa. Vznikla v roce 1948 jako reakce na 2. světovou válku, kdy zakládající členové chtěli předejít dalším podobným válečným konfliktům. Toho se mělo docílit právě mezinárodní spoluprací a poznáváním odlišných kultur. Dnes je AIESEC platformou pro osobní rozvoj vysokoškoláků, což jim může pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce. AIESEC jako organizace má svou vizi a hodnoty, které ovšem v dnešním světě nejsou zrovna populární.

AIESEC je neziskovka, nicméně většina financí pochází přímo od soukromých subjektů – firem – které s organizací spolupracují. Organizace tyto finance získává jednak jako sponzorské dary, ale především si na sebe sama vydělává prodejem svých služeb a produktů (například umístěním stážisty ve firmě nebo prodejem účasti na eventu Career Days, atd.).

Jako unikátní vidím fakt, že je AIESEC plně řízen studenty. Všechny činnosti, projekty a eventy, které organizace pořádá, musí být v souladu s vizí organizace. Na jednu stranu je to platforma otevřená novým nápadům, na druhou stranu zde existuje několikastupňová hierarchie vedení, která zaručuje konzistentnost organizace.

Internetovým haterům se bude asi těžko vysvětlovat, že AIESEC není součástí nějakého muslimského spiknutí. Jen si myslím, že by si celá kauza zasloužila pár normálních informací. Já jsem během studia v organizaci sám působil přibližně čtyři roky a musím říct, že mi to dalo spoustu zajímavých zkušeností a známostí. Proto mě mrzí, když se „po těch internetech“ dozvídám nejrůznější blbosti, které nejsou pravda.