Před více než dvěma týdny vypustil Apple do světa nejnovější verzi svého mobilního operačního systému iOS 9. Jako vždy, i letos následovala série několika opravných aktualizací, která řešila možné problémy uživatelů. Jedním z palčivých problémů byla nefunkčnost automatického zálohování iOS zařízení na iCloud. Záloha zařízení na iCloudu způsobuje například to, že když si koupíte nové iOS zařízení, tak po přihlášení do iCloudu se Vám do něj nahraje celý obsah původního přístroje včetně veškerého uživatelského nastavení jako jsou kontakty, kalendáře, e-mailové účty nebo Vaše kniha rozečtená na dané straně. Primárně ale záloha na iCloud slouží k tomu, abyste se nemuseli strachovat o svá data v případě ztráty, odcizení nebo zničení iPhonu či iPadu. Záloha totiž probíhá automaticky každý den, když je zařízení připojeno k napájení a je dostupná WIFI.

Po instalaci nového iOS 9 u některých zařízení došlo k tomu, že se záloha přestala vytvářet. Na webu je k tomuto problému celá řada diskuzí a příspěvků. Příčiny byly spíše neurčité a různé napříč zařízeními. Například u mě došlo k tomu, že v nastavení zálohy se nově objevily aplikace, které jsem dříve nezálohoval a v součtu dat taková záloha přesahovala kapacitu mého iCloud uložiště. Velikost zálohy mi narostla z nějakého 1 GB na 11 GB. Nepomohlo ani dokoupit uložiště. Celé to bylo jakési „kouslé“ a velikost poslední zálohy byla 0 kB, přestože zaplnění iCloudu ukazovalo 11 GB. Stejný problém mě potkal u iPhonu 4S i u iPadu Air 2. iOS 9 jsem na obě zařízení instaloval ve stejnou dobu, takže příčinou mohla být nějaká dočasná nedostupnost serverů iCloudu. Zálohu jsem kontroloval u celé řady dalších lidí a zařízení různého stáří, ale tento problém jsem již ve svém okolí nezaznamenal.

Jako řešení doporučuji následující kroky:

  1. vytvořit si raději zálohu v počítači přes iTunes
  2. smazat současnou zálohu (Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu > Spravovat úložiště (iCloud) > výběr zařízení (např. Jan – iPad) > Smazat zálohu
  3. instalovat aktualizaci iOS 9.0.2 (Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru > Stáhnout a instalovat)
  4. vypnout a zapnout zařízení
  5. zvolit si aplikace a data, která chcete zálohovat (Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu > Spravovat úložiště (iCloud) > výběr zařízení (např. Jan – iPad) > po načtení (jakmile se přestane točit kolečko) si vyberte patřičné aplikace
  6. vytvořte novou zálohu (Nastavení > iCloud > Záloha > Zálohovat) – je nutné, aby bylo zařízení během zálohování připojeno ke stabilní WIFI a napájeno ze sítě

Po několika minutách (či hodinách podle velikosti zálohovaných dat) se Vám takto vytvoří Vaše nová záloha a budoucí zálohování již bude opět probíhat automaticky jako dříve. Níže přikládám pro ilustraci několik screenů.

Původní stav s neúplnou zálohou

Původní stav s neúplnou zálohou

Nově vytvořená záloha

Nově vytvořená záloha

Nová aktualizace iOS 9.0.2

Nová aktualizace iOS 9.0.2